Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

 "Muayene". F. van Mieris, 1657.

Tıp Etiği ve Tıp Tarihi

alanlarına dair...

 

Tıp Etiği "ne işe yarar"?
Tıp Tarihi "ne yapar"?

 

Kısa bir sunum...


"Hipokrat Yemini" ve "Hekimlik Andı" aynı şey değil!!!

Mezun olurken Hipokrat Yemini etmiyoruz, Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi'ni, yani Hekimlik Andı'nı temel alıyor, topluma o metindeki sözleri veriyoruz...

 

 

 Hekimlik Andı
 (Dünya Tabipler Birliği  

 Cenevre Bildirgesi, 

 2017)

 


Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi
 

2005 yılında 'Tıp Tarihi ve Etik' alanının Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nden çıkarılması nedeniyle o tarihten sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı ile öğrenci alınamamaktadır. Bununla birlikte günümüze dek altı yüksek lisans öğrencisi eğitimini tamamlayarak derecesini almıştır. Halen yürütülmekte olan programda 12 öğrenci eğitimini sürdürmektedir. 2001 yılında ise 'Tıp Etiği ve Tıp Tarihi' doktora programı Yüksek Öğretim Kurumu'na sunularak onay alınmış, günümüze dek dört doktora öğrencisi eğitimini tamamlamıştır. 2017-8 döneminden itibaren güncellenen multidisipliner nitelikli eğitim programı halen üç öğrenci ile devam etmektedir.

 
"Hygeia". A. Filion, 1955