Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızca düzenlenen bilimsel etkinlikler

Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun Kitâbü'l-Cerrahiyyeti'l-İlhaniyye adlı eserinden (1465)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminerler


Anabilim Dalımızda Tıp Etiği ve Tıp Tarihi alanlarında çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminer programlarının ayrıntıları aşağıda görülebilir.

 

2019-2020 dönemi seminerleri

 

2018-2019 dönemi seminerleri

 

2017-2018 dönemi seminerleri

 

2016-2017 dönemi seminerleri

 

...

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, kurulduğu tarihten bu yana çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemiştir.

Seminer, panel, sempozyum ve kongre biçimindeki bu etkinliklerin ayrıntısına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

 

2011-2012 dönemi seminerleri

 

2010-2011 dönemi seminerleri (Şerafeddin Sabuncuoğlu/Kitâbü'l-Cerrahiyyeti'l-İlhaniyye (1465)

 

2009-2010 dönemi seminerleri

 

2008-2009 dönemi seminerleri


 
Daha önceki dönemlerde verilen seminerler
 

Tarih

Konu

Konuşmacı

Yönetici

09.12.1986

Rönesansda Tıbbın  Gelişimi

Ömür ŞAYLİGİL

Doç.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

30.12.1986

20.yüzyıl Başlarında Ülkemizde Tıp Öğretimi

Nermin ERSOY

Doç.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

20.1.1987

Bursa’lı Ömer Şifainin Ravzat ün-Necât adlı kitabından Bazı Tıbbi Bitkiler ve Günümüz Tıbbındaki Yeri

Nermin ERSOY

Doç.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

03.01.1987

Epilepsinin Tarihi  Gelişimi

Ömür ŞAYLİGİL

Doç.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

29.04.1987

Sifilisin Tarihi Gelişimi

Belkıs ÖZDEMİR

Doç.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

26.05.1987

Yapay Döllenme ve Deontolojideki Yeri

Nermin ERSOY

Doç.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

23.11.2004

Hekim-Hasta İlişkilerine Türk Edebiyatından Bir Örnek

Elif ATICI

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

07.12.2004

Tarih Boyunca  Mumyalama Tekniklerine Genel Bir Bakış ve Değerlendirmeler

Sezer ERER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

31.03.2005

Kanserde Aydınlatılmış Onamın Önemi ve Bazı Örnekler

Sezer ERER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

28.04.2005

Hasta-Hekim İlişkisinde Empatinin Önemi ve Sorunlar

Elif ATICI

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

22.12.2005

Hasta – Hekim İlişkisinin Etkileyen Faktörler

Elif ATICI

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

29.12.2005

Hekim Hakları

Sezer ERER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

06.04.2006

Sağlık Kaynaklarının Dağıtımı ile İlgili Etik Sorunlar

Elif ATICI

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

13.04.2006

Örneklerle Yirminci Yüzyılın Başlarında Otopsi Raporları

Sezer ERER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

14.12.2006

Kanser ve Etik

Elif ATICI

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

22.12.2006

Türkiye’de Tabip Odalarının Gelişimi ve Sonuçlar

Sezer ERER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

15.03.2007

Türk Tıp Tarihinde Lösemi Tedavisinin Gelişimine Genel Bir Bakış ve Prof. Dr. Hasan Reşat Sığındım

Elif ATICI

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

22.03.2007

Türk Tıp Tarihinden Aydınlatılmış Onam Örnekleri

Sezer ERER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

08.05.2007

İlaç Şirketleri ile İlişkiler: Hekimlerin Çıkarımları

Murat CİVANER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

11.12.2007

Bulaşıcı Hastalık Taşıyan Hastaya Sağlık Hizmeti Sunma Ödevi: Nereye Kadar?

Murat CİVANER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

25.12.2007

Medya ve Tıp Etiği

Sezer ERER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

08.04.2008

Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Tasarısı: Tıp Etiği Açısından Bir Değerlendirme

Murat CİVANER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

22.04.2008

Türk Tıp Tarihinde Önemli Bir Bulaşıcı Hastalık: Verem

Sezer ERER

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

17.04.2008

Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kullanımının Etik ve Yasal Boyutu

Türel ÖZKUL

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir

   
  Paneller
   
 

Tarih

Konu

Panelistler

07.05.1993

Ötanazi Paneli  

Prof. Dr. Feridun Yenisey,       

Prof. Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir,

Dr.Ömür Elçioğlu

01.05.1994

 

Hekim Sorumluluğu  Paneli     

Prof.Dr.Feridun Yenisey,       Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir, Doç.Dr.Mebrure Değer,

Doç.Dr.Öztan Öncel

09.04.1996

Tıbbi Sır ve Etik Paneli  

Prof.Dr.Feridun Yenisey,       Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir,

Dr.Nermin Ersoy,

Dr.Ömür Elçioğlu

   
  Sempozyumlar
   
  Avrupa'da Spa Kültürü Sempozyumu, UÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD katkılarıyla 7-8 Haziran 2012 tarihleri arasında Bursa'da düzenlendi. Program
   
  III. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, "Klinikte Etik ve Hukuk: Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım" temasıyla 6 Kasım 2008'de Bursa'da düzenlenmiştir. Sempozyum Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği tarafından düzenlenmiştir.

Program ve afiş

   
  Anabilim Dalımız 14-15 Mayıs 1992 tarihleri arasında "Bursa Tıp Tarihi Günleri Sempozyumu"nu düzenlemiştir. Sempozyumda 30 bildiri sunulmuştur. Bursa Ticaret Odası'nda yapılan Sempozyum, Türk Tıp Tarihi Kurumu işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
   
  Kongreler
   
  II. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ ve TIP HUKUKU KONGRESİ
 

   
  II. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, "Tıp Etiği ve Tıp Hukuku açısından 21. yüzyıl başında yaşama destek tedavileri" temasıyla 4-7 Kasım 2009 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenmiştir.

Ayrıntıyı bu dosyada görebilirsiniz.
   
  III. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP ETİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, 25-28 Haziran 2003’de Bursa’da yapıldı. Bu kongrede tıp etiği ve tıp ahlakı alanında Türkiye’de yapılan çalışmaların yurtdışından gelen bilim insanlarına ve yabancı bilim insanlarının bu konudaki bilgilerinin de Türkiye’deki araştırıcılara tanıtılması ve bilgi alışverişinde bulunulması sağlandı.

Kongre, merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Biyoetik Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa hazırlandı. 2003 yılında ilk kez uluslararası katılımlı olarak yapılan III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi ile yurtdışından araştırıcılar da davet edilerek Türkiye’deki tıp etiği ve ahlakı alanındaki faaliyetlerin dünyanın bir çok ülkesine tanıtılması amaçlandı. Kongre ile ilgili projeye ait hazırlıklar, 25 Haziran 2002’de başladı. Bu çalışmalarda, önce kongreye ait konular belirlenerek, ilk kez Türkiye’de tıp ahlakı alanında yapılan çalışmaların yabancı araştırıcılara tanıtılması ve tıp fakültelerinde bir akademik kültür alanı olan tıp etiğinin ve ahlakının uluslararası bir platformda tartışılması için Türkiye içindeki 3000’e yakın ve Türkiye dışındaki 1500’e yakın bu alanla ilgili kurumların ve kişilerin adresleri belirlenerek onlara ilk duyurular ve ikinci duyurular postalandı.

Kongre 26 Haziran Perşembe günü Bursa Kervansaray Termal Otel’de açılış konuşmaları ile başladı. Kongre başkanı Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir’in ilk açılış konuşmasını yaptığı bu kongrede, Türkiye Biyoetik Derneği başkanı Prof. Dr. İlter Uzel, derneğin eski başkanı Prof. Dr. Berna Arda, Türk Tıp Tarihi Kurumu başkanı Prof. Dr. Nil Sarı, Uluslararası Tıp Tarihi Kurumu başkanı Prof. Dr. Jean-Pierre Tricot, Türk Tabipler Birliği ikinci başkanı Dr. Metin Bakkalcı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Tokaç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müfit Parlak ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran açılış konuşmalarını yaptılar.

Bursa Kervansaray Termal Otel’de gerçekleştirilen kongrede oturumlar 6 salonda yapıldı. Bilimsel programda benzer sunumlar aynı oturumda toplandı. 27 seksiyonda bildirilerin sunulduğu kongredeki oturumlar; 17 konferans, 1 anı konuşması, 3 panel, 1 yuvarlak masa, 1 tartışma grubu, 103 sözlü sunu ve 9 poster sunusu olarak düzenlendi. Türkiye’nin her yerinden gelen sadece tıp etiği alanından değil hukuk, felsefe, ilahiyat, tarih, psikoloji gibi farklı branşlardan araştırıcılar da bu kongrede değerli bildiriler sundular. Kongrenin uluslararası katılımlı olması nedeni ile dünyanın bazı ülkelerinden gelen araştırıcılar gerek konferans, gerek panel, gerekse sözlü sunumları ile katkılarda bulundular. 28 yabancı bildirinin sunulduğu kongreye Gürcistan, Bangladeş, Hindistan, İran, İsveç, Rusya, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Belçika, Macaristan, Bulgaristan, Arjantin, Brezilya, Yunanistan, Pakistan’dan katılım oldu. Yabancı araştırıcıların katılımları nedeniyle kongrede simultane çeviri yapıldı. Kongrede ayrıca bir kurs ve öğrenci oturumu yer aldı.

Kongre ana konuları şunlardır:

1.Felsefe ve Tıp, 2. Biyoetik, 3. Tıp Etiği, 4. Araştırma Etiği, 5. Klinik Etik, 6. Sağlık Bakımı Etiği, 7. Sağlık Bilimleri için Etik, 8. Davranış Bilimlerinde Etik, 9. Tıp Hukuku, 10. Tıpta Etik Eğitimi, 11. Biyoetiğe Feminist Yaklaşım, 12. Medya ve Tıp Etiği

Ayrıca kongrede Tıp Etiğinin çeşitli dallarına değinen 17 konferans ve 3 panel düzenlendi.

Kongrede bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal içerikli etkinlikler de yer aldı. Bunlar arasında gerek Türkiye içinden ve gerekse Türkiye dışından gelecek katılımcılara Osmanlı devletinin ilk başkenti olan Bursa’nın ve ayrıca Bursa’nın tarihi ilçeleri İznik ve Mudanya’nın tarihi ve kültürel yerleri tanıtılarak Türk Kültürü ve tarihinin yabancı katılımcılara sunulması imkanı sağlandı. Bu nedenle kongre programında kültürel gezilere yer verildi. Ayrıca kongre merkezi olan Kervansaray Termal Otel’de kalınması nedeniyle bir kaplıca şehri olan Bursa’nın bu yönüyle de tanıtılması amaçlandı.

Kongrede açılış kokteyli öncesi Bursa Devlet Senfoni Orkestrası klasik batı müziği konseri verdi. Gala yemeğinde Bursa Türk Sanat Müziği Sevenler Derneği’nin verdiği konser ile yabancı katılımcılara Türk sanat müziğinin tanıtımı amaçlandı. Ayrıca gala yemeği öncesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yer aldığı tiyatro topluluğunun terminal dönem hastalarını konu alan oyunları oldukça etkileyici ve kongrenin içeriğine de uygun oldu. Doç Dr. Adnan Ataç’ın “Algının Kapıları” adlı dia gösterisi büyük beğeni topladı.

Kongrenin tanıtımı için 2002 yazından itibaren kongre başkanlığı tarafından bütün katılınan yerli ve yabancı kongrelerde tanıtım yapıldı. Bu arada Brezilya’da düzenlenen IV. Dünya Biyoetik Kongresi’nde, kongre ile ilgili afişler dağıtıldı. Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi kongre öncesinde ve sonrasında gerek basında, gerekse yerli yabancı dergilerde tanıtıldı ve kongre hakkında haberler verildi. Kongre öncesinde Cumhuriyet Gazetesi’nde, Uludağ Üniversitesi Dergisi’nde kongreden söz edilirken; Japonya’da çıkan EUBIOS Dergisinde, İngiltere’de çıkan Vesalius Dergisinde, European Association for the History of Medicine and Health adlı derneğin bilimsel bülteninde ve Dünya Sağlık Örgütü’nün web sitesinde de geniş bilgi verildi. Kongre sonrasında da yine aynı dergi, gazete ve bilimsel mecmualarda kongre hakkında bilgi verildi. Bu arada IV. Asya Biyoetik Kongresi’nde Türkiye Biyoetik Derneği, Bursa’daki kongre nedeni ile katılımcı kurumlar arasında yer alırken, kongrenin adından Kore’de de söz edildi.