Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nın yürüttüğü eğitim programları

 

Tıp Fakültesi Lisans dersleri

Horus'un gözü. Louvre Müzesi.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Lisans dersleri

 

Yüksek Lisans dersleri

 

Doktora dersleri

 

TIP FAKÜLTESİ LİSANS DERSLERİ

TIP ve  İNSAN BİLİMLERİ - I dersi içinde (Dönem I)

Dersin amaç ve öğrenim hedefleri

..........

Ders içeriğinde yer alan konular

..........

TIP ve  İNSAN BİLİMLERİ - II dersi içinde (Dönem II)

Dersin amaç ve öğrenim hedefleri (Genel)

Bu derse katılan Dönem II öğrencileri; hekimlik uygulamaları sırasında saygı gösterilmesi gereken haklar, korunması gereken mesleki değerler ve ilgili düzenlemeler, hekimlik uygulamalarında halk sağlığı yaklaşımı ve elde ettiği başarılar, toplumun sağlık gereksinimlerinin değerlendirilmesi ve yoksulluk, çevresel faktörler, kent yaşamı ve bağımlılığın sağlık etkileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders ile ayrıca, sağlık hakkı ve mesleki değerlerin gerekçelerinin benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Ders içeriğinde yer alan konular

 • Tıp Etiği’nde temel kavramlar ve yaklaşımlar

 • Etik sorunlarının yapısı ve karar verme süreci

 • Önce zarar vermemek / Yararlı olmak

 • Önceliği hasta için en iyi olana vermek

 • Hizmet sunma yükümlülüğü

 • Ayrım yapmamak

 • Kişi özerkliğine saygı

 • Mesleki gizliliği korumak ve özel yaşama saygı göstermek

 • Bilimsel bilgi kullanma yükümlülüğü

 • Çıkar ilişkisi kurmama

 • Tanıtım ve reklam

 • Yetkinlik ve özen yükümlülüğü

 • Hizmet kaynaklı zarar

TIP ETİĞİ (Dönem III)

Dersin amaç ve öğrenim hedefleri

Aşağıdaki konu başlıklarında planlanmış tartışmalar yapılır ve bu tartışmalardan elde edilen sonuçlarla hekim adaylarına hizmet sunumunda karşılaşılabilecek etik sorunlarını çözme yeteneği kazandırılması hedeflenir.

Ders içeriğinde yer alan konular

 • Tıp etiğinin anlamı, tıp etiği ilkeleri ve kuralları

 • Hasta-hekim ilişkisinde karşılaşılan etik ikilemler

 • Klinik etik uygulamalarda metodoloji

 • Tıp Etiği İle İlgili Bildirgeler

 • Hasta ve hekim hakları ve etikle ilişkisi

 • Hekimlikte şarlatanlık ve etik

 • Konsültasyon ve etik

 • Hekim raporları ve etik

 • Organ transplantasyonunda yaşanan etik sorunlar

 • Ötanazi ve tıp etiği

 • Üreme fonksiyonları ile ilgili tıbbi uygulamalar ve aile planlamasında etik sorunlar

 • Gen teknolojisinin tıp etiği açısından önemi, kök hücre uygulamaları ve etik

 • Tıp etiğinde ilaç araştırmaları, tıbbi denemeler ve etik

 • Hibernasyon ve etik


 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

 

Ayrıntılı güncel bilgiye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

 


 

DOKTORA DERSLERİ

 

 

Ayrıntılı güncel bilgiye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

 

website statistics