Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
 

FİKRET KARACA TIP TARİHİ KOLEKSİYONU

 

   
 

BUÜ Tıp Fakültesi’nin Kurucu Dekanı Prof.Dr. Fikret Karaca’nın adını taşıyan Koleksiyon, Fakültenin kuruluşunun 50. yıldönümünde törenle açıldı.

 

Açılış töreninden kareler

   
 

 

 

  BUÜ-SUAM hastane binasının ana girişinde yer alan Fikret Karaca Tıp Tarihi Koleksiyonu, büyük panoda, Tıp Fakültesi’nin kuruluş çalışmalarının başlatıldığı 1965 yılından 2020 yılına dek kuruluş ve gelişim sürecini yansıtmaktadır. Panoda ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk Darüşşifası ve tıp okulu olan Yıldırım Bayezid Darüşşifası ile Bursa’da günümüze dek kurulan hastaneler hakkında bilgiler bulunmaktadır:
 

   
   
 

   
  Zaman tünelinde ayrıca, Fakültenin çekirdeğini oluşturduğu Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampüsü ile Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin gelişim tarihi yer almaktadır. Panonun başka bir bölümünü oluşturan ekran, Fakülte tarihiyle ilgili görüntülerin yer alması ve Koleksiyon’un açılışından sonra tarihçeye ek yapılabilmesi amacına yöneliktir:
 

   
  Diğer pano Fakültemizin kurucu Dekanı Prof.Dr. Fikret Karaca’yı tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Panoda Prof. Karaca’nın yaşam öyküsünün yanı sıra kullandığı cerrahi aletler, ayrıca “Tıp Bayramı neden 14 Mart’ta Kutlanıyor?”, “Sabuncuoğlu Şerefeddin”, “Hekimlik Andı” ve Prof. Karaca’nın kendi yaşantısı ile “Atatürk’ün hastalığı ve ölümü” köşeleri bulunmaktadır:
 

   
  Prof.Dr. Fikret Karaca’nın Dekan binişi, hekim önlüğü, stetoskopu ve kendisine verilen plaketlerin yer aldığı vitrin Koleksiyon’un başka bir parçasını oluşturmaktadır.
 

   
  Kolonlarda Fakülte'nin 1974 yılında Bursa'da açılış töreninden kareler, Türkiye tıp tarihinin önemli isimleri, tıbbın kadim yılan sembolüyle birlikte Fakülte logolarının değişimi, Anabilim Dallarımızın kısa tarihçeleri ile Rektörlerimiz, Dekanlarımız ve Başhekimlerimiz yer almaktadır.
   
 

   
 

   
   
 

Hippokrates ünlü aforizmasında "Zaman kısa, sanat uzun, fırsat kaçıcı, tecrübe aldatıcı" der. Tıp mesleğinin güçlüğünü ve sürekli yenilenmesi gerektiğini vurgular bu sözler. Fakültemiz eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti işlevlerini bilimin kılavuzluğunda ve toplum yararını önceleyerek nice 50 yıllar sürdürecektir.

14 Ekim 2020

 

Fikret Karaca Tıp Tarihi Koleksiyonu, Fakültemizin Kurucu Dekanı Prof.Dr. Fikret KARACA’nın kızı Sn. Leman DORSAY’ın maddi desteği ve Prof. KARACA’ya ait tıbbi malzeme, belge ve giysi bağışlarıyla yaşama geçirilmiştir.

Koleksiyonun içerik ve kurgusu Prof.Dr. M. Murat CİVANER tarafından hazırlanmıştır.

Destekleri için;

• BUÜ Rektörü Prof.Dr. Saim KILAVUZ'a,
• BUÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrfan KIRIŞTIOĞLU'na,
• BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ekrem KAYA'ya
• BUÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Rıdvan ALİ’ye,
• BUÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne,

• Koleksiyon’un yaşama geçirilmesindeki katkıları için Prof.Dr. Yeşim UNCU’ya,
• Koleksiyon içeriğine katkıları için Prof.Dr. Nuran YILDIRIM'a,

• Koleksiyon tasarımındaki yaratıcılığı için Sn. Aydın CEYHAN’a
• Koleksiyon’un konstrüksiyon üretimindeki özeni için Sn. Ali KAYA'ya,

teşekkür ederiz.

Kurucu Dekanımız ile birlikte Fakültemizin kuruluşunda emek veren ve Fakültemizi bugüne taşıyan tüm öğretim üyelerimize, çalışanlarımıza, sağlık emekçilerine ve öğrencilerimize şükranlarımızı sunarız.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

• Bursa Uludağ Üniversitesi 1975-1981, 10. yıl, 15. yıl, 2002-2003, 2000-2004, 1975-2005, 1993-1994, 1995-1996, 1998-1999, 30. yıl, 40. yıl çalışma raporları ve yıllıkları.
• Bursa Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi fotoğraf arşivi.
• Bursa Uludağ Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi fotoğraf arşivi.
• Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dallarının tarihçe ve tanıtım bilgileri.
• Murat Kuter. Belge ve Tanıkların Işığında Uludağ Üniversitesi'ni Kuran Dernek. Uludağ Üniversitesi yayınları, 2014.
• Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, Açılış özel sayısı, 1974.
• Ceyhun İrgil, Çetin Tor, Deniz Dalkılıç, Can Başaran. Bursa Sağlık Tarihi. Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, 2017.
• Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı çalışma raporları.
• European University Association. Uludağ Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Raporu, 2013.
• World Federation of Medical Education. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Değerlendirme Raporu, 2002.
• Osman Çetin. Bursa Yıldırım Darüşşifası. Göz Nurunu Koruma Vakfı yayınları, Bursa, 1984.
• Bursa'nın Sağlık Tarihi. Bursa'da Yaşam dergisi, Mayıs 2016.
• Albert Gabriel. Bir Türk Başkenti Bursa. Osmangazi Belediyesi yayınları, Bursa, 2010.
• Nuran Yıldırım. İstanbul'un Sağlık Tarihi. İstanbul Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2010.
• Nuran Yıldırım. Safiye Ali. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011.
• Ülker Erke’nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları (ed. Nil Sarı). Türk Tıp Tarihi Kurumu yayınları, İstanbul, 2002.
• Nil Sarı, Burhan Akgün, Ümit Emrah Kurt. Kuruluşundan 1933 Reformuna Fotoğraflarla Darülfünun Tıp Fakültesi. İstanbul Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2011.
• Sabuncuoğlu Şerefeddin. Cerrahiyyetü'l Haniyye. Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 1992.
• Minyatürlerle Türk Tıp Tarihi Sergisi (ed. Nil Sarı). Türk Tıp Tarihi Kurumu yayınları, İstanbul, 2002.
• Hüsrev Hatemi, Ayten Altıntaş. Türk Tıp Eğitiminin Önemli Adımları. CSA Global Publishing, İstanbul, 2005.
• Ali Haydar Bayat. Tıp Tarihi. Sade Matbaa, İzmir, 2003.
• İbn'i- Şerif. Yadigar. Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği yayınları, İstanbul, 2017.
• Rahmi Dirican. Prof Dr. Nusret Fişek'in Kitaplaşmamış Yazıları - III. Türk Tabipleri Briliği yayınları, Ankara, 1999.
• Çetin Tor. Bursa Tabip Odası Tarihi, 1928-2013. Bursa Tabip Odası yayınları, 2013.
• Aytekin Besim, C. Çınar Başekim. Dr. Esad Feyzı̇ Bey - Türk Radyolojı̇sı̇nı̇n Öncüsü. Sözkesen Matbaacılık, Eskişehir, 2018.
• Gürhan Fişek. Cumhuriyet İnsanları Portreleri. https://portreler.fisek.org.tr
• T. C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete. www.resmigazete.gov.tr
• Cumhuriyet Gazetesi arşivi.
• Leman Dorsay'ın Tıp Fakültesi tarihine ilişkin kupür koleksiyonu.