Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
 

UZM.DR. ELİF ATICI


Özgeçmiş

 

1969 yılında Zonguldak’ta doğdum. İlköğrenimimi aynı ilde tamamladıktan sonra 1987 yılında Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. 1987–1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde eğitim aldım. 1993–1995 yılları arasında mecburi hizmetimi Sinop’ta tamamladım. 1995–2001 yılları arasında sırasıyla Zonguldak, İzmit ve Bursa’da pratisyen hekim olarak hizmet verdim. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-Deontoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimime başladım. “Erişkin Lösemili Hastalarda Hasta-Hekim İlişkisinin Tıp Etiği İlkeleri Açısından İncelenmesi” başlıklı tezimi 2005 yılında tamamlayarak “Tıp Etiği ve Tıp Tarihi” alanında doktora derecesi aldım. Halen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktayım. Evli ve iki çocuk annesiyim.

Bursa Tabip Odası, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, Türk Tıp Tarihi Kurumu üyesiyim. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Etiği Dergisi, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku, Araştırmaları Yıllığı, Yeni Türk Tıp Tarihi Araştırmaları ve Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine (JISHIM) adlı bilimsel dergilerde yayın sekreterliği, yardımcı editörlük ve danışmanlık görevlerinde bulunmaktayım.


 

Yayınlar

Yayın dışı bilimsel etkinlikler

Üye olduğu bilimsel ve mesleki topluluklar

İletişim

Uzm.Dr. Elif Atıcı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deontoloji Anabilim Dalı

Görükle, Bursa

 

Tel: 0224 2953960
e-posta: elifatici@uludag.edu.tr

 


 

YAYINLAR

 

Makaleler

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler

 

1. Atıcı E. Ortaçağ İslam Tıbbında ve Türk Tıp Tarihinde Egzama Tedavisi. Türk Dünyası Araştırmaları. 2003; 142: 127-140.
2. Atıcı E. Geçmişten Günümüze Egzama Tedavisi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi. 2003; 11(1): 48-55.
3. Erer S, Atıcı E. Türk Tıp Tarihinde Mumyalama ve Bazı Orijinal Sonuçlar. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi. 2004; 213: 37-43.
4. Atıcı T, Atıcı E, Şahin N. Spor Hekimliği ve Etik. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği- Hukuku-Tarihi Dergisi. 2004; 12(3): 183-188.
5. Atıcı E. Mev’ud Hüküm: Türk Edebiyatında Hasta-Hekim İlişkisinin Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Türk Dünyası Araştırmaları. 2004; 153: 37-43.
6. Akyüz S, Kuşcu ÖÖ, Akgöz S, Erdemir AD, Atıcı E. Diş Hekimliğinde Korku ve Korkuya Etik Yaklaşım. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2005; 13(1): 26-33.
7. Erer S, Atıcı E. Üriner Sistem Hastalıklarında Bitkilerle Tedaviler ve İstanbul ve Bursa Aktarlarından Örnekler. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2005; 13(2): 120-124.
8. Akgöz S, Özçakır A, Atıcı E, Altınsoy Y, Tombul K, Kan İ. Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Hekimlerin Empatik Eğilimleri. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2005; 13(2): 97-104.
9. Atıcı E. Sağlık Kaynaklarının Dağıtımı ile İlgili Etik Sorunlar. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2006; 14(2): 111-115.
10. Atıcı E. Hasta Hekim İlişkisi Kavramı. UÜTF Dergisi 2007; 33(1): 45-50.
11. Atıcı E. Hasta-Hekim İlişkisini Etkileyen Unsurlar. UÜTF Dergisi. 2007; 33(2): 91-96.
12. Atıcı E. Hasta-Hekim İlişkisinde Aydınlatılmış Onam Kavramı. Sendrom 2007; 19(8): 50-55.
13. Atıcı E. Hasta-Hekim İlişkisinde Özerklik Kavramı. Sendrom 2007; 19(9): 75-78.
14. Atıcı E. Hasta ve Hekim Hakları Bağlamında Etik. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni. 2006-2007; 21-22(1-2-3): 69-76.
15. Atıcı E. Hasta-Hekim İlişkisinde Tıp Etiği Eğitiminin Önemi. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni. 2006-2007; 21-22(1-2-3): 77-79.
16. Atıcı E. Erişkin Lösemisi Bağlamında Türkiye’deki Yasal Düzenlemelerde yer alan Hasta ve hekim Haklarının Tıp Etiği İlkeleri açısından değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2008. 2008; 16(2): 80-88.
17. Atıcı E. Kanser Bağlamında Tıp Etiği İlkelerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2008. Baskıda

Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler

1. Atıcı E, Erdemir AD. Ethics in a Scientific Approach: The Importance of the Biostatistician in Research Ethics Committees. Journal of Medical Ethics. 2008; 34(4): 297-300.
2. Erer S, Atıcı E, Erdemir AD. The Views of Cancer Patients on Patient Rights in the Context of Information and Autonomy. Journal of Medical Ethics. 2008; 34(5): 384-388.
3. Atıcı E. Kanserde Hasta-Hekim İlişkisi. Journal of Medical Sciences. 2008; 28(1):74-82.
4. Atıcı E, Atıcı T. The Development of Orthopedics and Traumatology in Turkey and Some Results. JISHIM 2004; 3(5): 50-59.
5. Atıcı E. Cancer and Empathy. JISHIM. 2006; 5(10):83-86.
6. Atıcı E. Situation of Research Ethics Comittees in Turkey. JISHIM. 2006; 5(9):43-46.
7. Atıcı E. Tıp Tarihinde Kanser ve Lösemi. Turkish Journal of Oncology 2007; 22(4):197-204.

Kitaplar

1. Atıcı E. Etik Kurullar. Çağdaş Tıp Etiği. (Ed. Demirhan, E.A., Öncel, Ö., Aksoy, Ş.) İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 2003: 409-36.
2. Atıcı E. Malign Tümör Hastalarında Etik İkilemler: Hukukun Ulaşamadığı İnce Ayrıntılar. Medikal Etik (Tıp Organizasyonunda Etik ve Hukuk-Mediko Legal-) Cilt 4, İstanbul: Yüce Yayım, 2003: 52-63.
3. Atıcı E. Tıp Eğitiminde İletişimin Önemi: Empatik İletişim ve Etkin Dinleme. Medikal Etik (Davranış Bilimleri, Psikiyatri ve Ahlak ile Tıp Etiğinin Etkileşimi-Bireyin Profili Özelinde-) Cilt 5, İstanbul: Yüce Yayım, 2004: 72-83.
4. Erdemir AD, Atıcı E, Öncel Ö, Erer S. Diş Hekimliğinde Korku ve Etik (Bursa’dan Dental Korku ile İlgili Veriler)(İlgili Yasa ve Tüzükler). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008, s. 120.

Kitap editörlükleri

1. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı. Cilt 1. Editörler: Erdemir AD, Uzel İ, Öncel Ö, Oğuz Y, Aksoy Ş, Şahinoğlu S, Kadıoğlu S, Büken NÖ, Doğan H, Yetener M, Atıcı E. Bursa: Özhan Matbaacılık, 2003, s. 613
2. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı. Cilt 2. Editörler: Erdemir AD, Uzel İ, Öncel Ö, Oğuz Y, Aksoy Ş, Şahinoğlu S, Kadıoğlu S, Büken NÖ, Doğan H, Yetener M, Atıcı E. Bursa: Özhan Matbaacılık, 2003, s. 617.
3. II. Uluslararası Katılımlı Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu “Yüksek Teknoloji Tıbbı ve Hekim-Hasta İlişkisi”. Sempozyum Kitabı. Editörler:Erdemir AD, Öncel Ö, Namal N, Ertin H, Atıcı E . İstanbul: Nobel Kitabevi, 2006. s. 455.
4. I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı. Editörler: Erdemir AD, Öncel Ö, Zeytin Z, Türkmen HÖ, Erer S, Ertin H, Atıcı E. İstanbul: Nobel Kitabevi, 2007. s. 983.

Kongrelerde sunulan bildiriler

Ulusal kongrelerde sunulan bildiriler

1. Atıcı E. Egzamanın Tıp Tarihindeki Yeri, Türklerde Egzama Tedavisi ile İlgili Halk Tıbbı Uygulamaları ve Bazı Örnekler. VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi. İstanbul 4 Eylül 2002. Kongre Özet Kitabı. 2002: 20.
2. Erdemir AD, Atıcı E. Kükürtün Geleneksel Tedavilerdeki Yeri, Tıp Tarihi Açısından Önemi ve Bazı Belgeler. Eczacılık Tarihi Araştırmaları VI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı. İstanbul 5-7 Haziran 2002. (Mat A, ed.). İstanbul: Eczacılık Fakültesi Yayınları, 2003: 133-43.
3. Atıcı E, Erer S. Araştırma Etik Kurullarında Biyoistatistik Uzmanının Önemi. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. Bursa 20-22 Eylül 2005. Bildiri Kitabı (Kan İ, ed.) Bursa: U.Ü. Basımevi 2005: 468-479.
4. Erer S, Atıcı E. 19. Yüzyılda Kayseri’de Kolera Salgınlarıyla ilgili Belgeler ve Bazı Sonuçlar. IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi. Kayseri 24-27 Mayıs 2006. Kongre Kitabı. (Kahya E, Şar S, Ataç A, Mazıcıoğlu M, ed.) Ankara: Nobel, 2006: 314-322.
5. Atıcı E. Biyomedikal Araştırmaların Etik Değerlendirilmesinde İstatistiğin Önemi. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. Zonguldak 5-9 Eylül 2006. Bildiri Özetleri Kitabı (Sümbüloğlu V, Ankaralı H, ed.) 2006: 11.
6. Atıcı E, Erdemir AD. Kanser Hastalarına Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunumunda Etik Sorunlar. II. Uluslar arası Katılımlı Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu “Yüksek Teknoloji Tıbbı ve Hekim-Hasta İlişkisi”. İstanbul 12-13 Ekim 2006. Bildiri Kitabı. (Öncel Ö, Namal A, Erdemir AD, Ertin H, Atıcı E, ed.). 2006: 447-455.

Uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler

1. Atıcı E. Ortopedide Hasta-Hekim İlişkisinin Örnek Bir Etik Olgu Üzerinden Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı. Cilt 2. Bursa, 2003: 681-693.
2. Erdemir AD, Atıcı E. Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanındaki Bir Olgunun Tıp Etiği ve Deontoloji Yönünden İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı. Cilt 2. Bursa, 2003: 631-638.
3. Öncel Ö, Atıcı E. Bir Mide Karsinomu Olgusu ve Tıp Etiği Açısından İrdelenmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı. Cilt 2. Bursa, 2003: 677-681.
4. Atıcı E, Erer S. The Attitutes o the Cancer Patients in Uludag University Faculty of Medicine Regardig Briefing. International Joint Bioethics Congress on Inter-Cultural Bioethics: Asia and the West. Şanlıurfa-Turkey 14-18 November, 2005. Proceeding Book 2005: 102-104.
5. Erer S, Atıcı E. The Attitutes o the Cancer Patients in Uludag University Faculty of Medicine Regardig Patient Rights: from the briefing and autonomy aspect. International Joint Bioethics Congress on Inter-Cultural Bioethics: Asia and the West Şanlıurfa-Turkey 14-18 November, 2005. Proceeding Book 2005:187-188.
6. Atıcı E, Öncel Ö. The Place in the History of Medicine of Prof. Dr. Hasan Reşat Sığındım (1884-1971), The Discoverer of the acute Monocytical Leukemia. 40th International Congress on the History of Medicine. Budapest-Hungary August 26-30, 2006. Vol 1, 2006: 129-132.
7. Erer S, Atıcı E. A Document About “Informed Consent” in the History of Turkish Medical Ethics and Some Results. 40th International Congress on the History of Medicine.Budapest-Hungary August 26-30, 2006. Vol, 1 2006: 161-163.
8. Demirhan Erdemir A, Erer S, Atıcı E, Öncel Ö. A Perspective of Bursa Hotsprings from the point of view of the History of Hydrotheraphy. 3rd Meeting of the International Society for the History of Medicine. Patras-Greece 11-14 September, 2005. Analecta Historico Medica IV (Viesca C, Tricot JP eds.), 2006: 61- 71.
9. Erdemir AD, Öncel Ö, Erer S, Atıcı E. Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu’nun Organ ve Doku Aktarımının Deontolojik Yönleri ile İlgili Görüşleri. I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya 17-20 Ekim 2007: 803-809.
10. Atıcı E, Erer S. Organ Bağışı. I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya 17-20 Ekim 2007: 977-983.
11. Erer S, Atıcı E. Organ Nakli Merkezleri. I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya 17-20 Ekim 2007: 971-975.
12. Atıcı E, Erer S. Türkiye’deki Yasal Düzenlemelerde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri. I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. Cilt 2. Konya 20-24 Mayıs 2008: 1629-1636.
13. Erer S, Atıcı E. Selçuklu ve Osmanlılarda Müzikle Tedavi Yapılan Hastaneler. I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. Cilt 2. Konya 20-24 Mayıs 2008: 1637-1641.
14. Atıcı E, Erer S. İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nden Mezun Olan İlk Kadın Hekimler. I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. Cilt 2. Konya 20-24 Mayıs 2008: 1777-1782.
15. Erer S, Atıcı E. Şifâü’l-Eskâm Ve Devâü’l-Âlâm’da Mumyalama. I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. Cilt 2. Konya 20-24 Mayıs 2008: 1783-1787.


 

YAYIN DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

Konferanslar

1. “Meslek Etiği Sorunları”. Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü. 12-13-14-15 Aralık 2005, Bursa.
2. “Son Gelişmeler Işında Türkiye’de Etik Kurulların Durumu”. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği 2005-2006 yılı Akademik Etkinlikleri. 24 Mart 2006, İstanbul.

Paneller

1. Hasta Hakları. Uludağ Üniversitesi Bahar Şenlikleri 11 Mayıs 2006, Bursa

Seminerler

1. “Kanserde Empatinin Önemi ve Örnekler”. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği 2004-2005 yılı Akademik Etkinlikleri. 1 Nisan 2005, İstanbul.
2. “Kanser ve Etik”. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği 2006-2007 yılı Akademik Etkinlikleri. 14 Aralık 2006, Bursa.